Flatklubben Gävle-Dala

Gävle/Dalasektionen är en av tio sektioner inom Flatcoated Retrieverklubben, FRK. FRK är den officiella rasklubben för flatcoated retriever i Sverige, vilken bildades 1977. Rasklubben är underställd Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, SSRK, vilken är den största specialklubben för jakthundsraser. SSRK är in sin tur underställd Svenska Kennelklubben, SKK, som i Sverige är hundägarnas riksorganisation.
Flatcoated Retrieverklubben Gävle/Dala sektionen bildades 1994. Vårt upptagnings-område är Dalarna och Gävleborg. För närvarande så är vi ca 200 st medlemmar.

Postmottagare:
Syrholsvägen 21
786 95 Dala-Floda

ordforande.gavledala@frk.nu

Sektionens postgiro:
9252365-3