Flatklubben Gävle-Dala

Hemsidan är under uppbyggnad!

Gävle/Dalasektionen är en av elva sektioner inom Flatcoated Retrieverklubben, FRK. FRK är den officiella rasklubben för flatcoated retriever i Sverige, vilken bildades 1977. Rasklubben är underställd Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, SSRK, vilken är den största specialklubben för jakthundsraser. SSRK är in sin tur underställd Svenska Kennelklubben, SKK, som i Sverige är hundägarnas riksorganisation.
Flatcoated Retrieverklubben Gävle/Dala sektionen bildades 1994. Vårt upptagnings-område är Dalarna och Gävleborg. För närvarande så är vi ca 200 st medlemmar.

Postmottagare:
Ingrid Andrén
Kamholsvägen 2
786 95 Dala-Floda

ordforande.gavledala@frk.nu

Sektionens plusgiro:
9252365-3

Sektionens swish: 
123 433 26 23